Časté dotazy

Jaká je otevírací doba?
Otevírací doba je flexibilně přizpůsobována potřebám rodičů. V současné době je otevírací doba 6.30 – 16.00 h. V případě potřeby jsme schopni vyjít rodičům vstříc prodloužením otevírací doby,či dřívějším otevřením.

Jakou intenzitu docházky zvolit?
Doporučujeme, pokud maminka není plně zaneprázdněná, zvolit mírnější docházkový režim – 2x – 4x týdně.

Jak je to s angličtinou?
O této velmi zásadní otázce vždy ponejprv hovoříme s rodiči. Je třeba, aby se dítě na nové prostředí plně adaptovalo. V okamžiku možného seznamování dítěte s prvními anglickými slovíčky plně respektujeme jeho přirozený vývoj. Verbální část komunikace v tomto věku tvoří jen malý zlomek komunikace celkové. Vždy záleží na mimice, gestikulaci, intonaci, kontextu atd. Z tohoto důvodu je možné přijímat a přijímáme i děti, jejichž rodnou řečí je jiný jazyk než čeština či angličtina.

Ráda bych v prvních dnech s dítětem v dětské skupině zůstala. Je to možné?
Na této alternativě se můžeme dohodnout. Je ovšem třeba brát v potaz i zájmy ostatních dětí a hlavně adaptační proces nově příchozího dítěte. Adaptační proces bude probíhat o to rychleji a efektivněji, pokud dítě při příchodu do DS „ztratí“ vazbu na maminku či tatínka, byť na krátký časový úsek. Jedná se o poměrně krátkodobý proces. Naše „tety“ mají v této oblasti mnoho zkušeností a tak všem rodičům můžeme zaručit maximálně asertivní přístup ke každému dítěti. O průběhu adaptačního procesu či docházky samotné pak jsou rodiče informováni každý den „našimi tetami“ při odchodu dítěte z jesliček.

Co s sebou?
Děti si přinesou pouze přezůvky 2 pleny a dostatek náhradního oblečení (dle ročního období) na zahrádku. Svačiny, pitný režim a oběd jsou již zahrnuty v ceně školného.