Epidemiologická opatření COVID

Dětská skupina Bumbrlik

Provoz dětské skupiny v období mimořádných hygienických opatřeních do konce roku 2020

Jesličky znovu otevřou 4. 5. 2020 v režimu od 6:30 - 16:00.

Při prvním vstupu do jeslí je zákonný zástupce povinen předložit podepsané prohlášení o neexistenci příznaků virového, infekčního onemocnění a seznámení se s vymezením osob s rizikovým faktorem.

Formulář čestného prohlášení je k dispozici v jeslích.


EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Do jeslí nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19

Pokud má dítě alergický kašel či rýmu, zákonný zástupce tuto skutečnost doloží lékařským potvrzením.

Při příchodu a během dne bude dětem měřena teplota

Pokud se u dítěte během dne objeví příznaky COVID -19, bude dítě umístěno mimo ostatní děti a bude kontaktován zákonný zástupce, který si dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní dětí si nasadí roušku. Po návratu dítěte do jeslí bude vyžadováno potvrzení lékaře, že dítě je zdrávo a může do kolektivu.

Příchod do jeslí

  • Při cestě do jeslí i z jeslí mají děti a zákonní zástupci roušku
  • Dítě bude doprovázet pouze jedná osoba, která se v prostorách jeslí bude pohybovat vždy v roušce, jen po dobu nezbytně nutnou max. 5 minut v šatně
  • Do šatny bude umožněn vstup pouze dvěma rodičům
  • Doprovod dětí nesmí vstupovat do herny, předávaní dětí bude probíhat v šatně
  • Po příchodů do jeslí si doprovázející osoba vydesinfikuje ruce
  • Dítěti před předáním pečlivě umyjte ruce
  • Do jeslí je přísný zákaz nošení vlastních hraček
  • Značnou část dne se budeme snažit trávit s dětmi venku, proto žádáme o dostatečné množství náhradního oblečení a především pokrývku hlavy!!!
  • Povinností rodičů je neprodleně nahlásit pokud se u někoho v rodině či v rodinném kruhu objeví nákaza COVID-19

Zpracoval 30.4.2020 statutár Ing. Milan Štěpankevič