HARMONOGRAM BUMBRLIK

Program dětské skupiny je určen pro děti od 1 roku do 4 let. Vychází vstříc rodičům, kteří hledají pro své děti vhodné prostředí a péči, jež by umožnila jejich harmonický rozvoj a nenásilné začlenění do dětského kolektivu.

Program může být změněn v závislosti na počtu dětí, věkovém složení a ročním období (počasí, smog). Program dětské skupiny plně zohledňuje věk dítěte a jeho individuální potřeby.

Otevírací doba je flexibilně přizpůsobena potřebám rodičů. V současné době je otevírací doba  6:30 - 16:00. V případě potřeby jsme schopni vyjít rodičům vstříc prodloužením otevírací doby či dřívějším otevřením.

 

Harmonogram dětské skupiny Bumbrlik

6.30 - 9.00 příjem dětí, příjem informací od rodičů, volná hra
9.00 - 9.10 úklid hraček
9.10 - 9.25 řízená činnost: hudební výchova /tělesná výchova
9.25 - 9.35 hygiena dětí 
9.35 - 9.50  svačina
9.50 - 10.00 hygiena dětí
10.00 - 10.15 řízená činnost :   rozumová výchova dle týdenního plánu  + hygiena dětí
10.15 - 11.20

pobyt venku

rozvoj hrubé motoriky -   odrážedla, prolézačky

rozvoj jemné motoriky -  stavění bábovek, malování křídou, volná činnost

varianta špatného počasí: volná hra + řízená činnost: výtvarná/ pracovní činnost

11.20 - 11.30 hygiena dětí
11.30 - 12.00 oběd
12.00 - 12.20 hygiena dětí, ukládání do postýlek, odchod části dětí domů
12.20 - 12.30 pohádka před spaním
12.30 - 14.20

odpolední klid

14.20 - 14.30 hygiena dětí
14.30 - 14.45 odpolední svačina
14.45 - 15.00 řízená činnost: opakování básniček a písníček (rozvoj řeči a paměťových schopností)
15.00 - 15.30

řízená činnost: výchova literární, rozumová (puzzle) jemná  motorika (kostky, navlékání)

15.30 - 16.00 volná hra dětí
14.30 - 16.00 předání informací o chování dítěte rodičům, odchod dětí domů

Program zahrnuje ale mnohem víc:

  • pravidelně nás navštěvuje loutkové divadlo
  • nabízíme angličtinu pro děti od dvou let*
  • pravidelný pohyb je pro děti důležitý, proto tělovýchovné chvilky obohacujeme prvky z jógy, které napomáhají správnému držení těla a učí děti správně dýchat
  • pořádáme zahradní party ke dni dětí, vánoční besídky a mikulášské nadílky
  • máme prázdninový provoz
  • 2x ročně u nás probíhá profesionální focení vašich dětí

* Angličtina pro děti od 2 let

O této velmi zásadní otázce vždy ponejprv hovoříme s rodiči. Je třeba, aby se dítě na nové prostředí plně adaptovalo. V okamžiku možného seznamování dítěte s prvními anglickými slovíčky plně respektujeme jeho přirozený vývoj. Verbální část komunikace v tomto věku tvoří jen malý zlomek komunikace celkové. Vždy záleží na mimice, gestikulaci, intonaci, kontextu atd. Z tohoto důvodu je možné přijímat a přijímáme i děti, jejichž rodnou řečí je jiný jazyk než čeština či angličtina.