Harmonogram

Dětské skupiny Bumbrlik

Jak to u nás každý den vypadá

Program dětské skupiny je určen pro děti od 1 roku do 4 let. Vychází vstříc rodičům, kteří hledají pro své děti vhodné prostředí a péči, jež by umožnila jejich harmonický rozvoj a nenásilné začlenění do dětského kolektivu. Program může být změněn v závislosti na počtu dětí, věkovém složení a ročním období (počasí, smog). Program dětské skupiny plně zohledňuje věk dítěte a jeho individuální potřeby. Otevírací doba je flexibilně přizpůsobena potřebám rodičů. V současné době je otevírací doba 6.30 - 16.00. V případě potřeby jsme schopni vyjít rodičům vstříc prodloužením otevírací doby či dřívějším otevřením.

6.30 - 9.00 

příjem dětí, příjem informací od rodičů, volná hra 

9.00 - 9.10  

úklid hraček 

9.10 - 9.25  

řízená činnost: hudební výchova /tělesná výchova 

9.25 - 9.35 

hygiena dětí

9.35 - 9.50 

svačina 

9.50 - 10.00 

hygiena dětí 

10.00 - 10.15 

řízená činnost : rozumová výchova dle týdenního plánu + hygiena dětí 

10.15 - 11.20 

pobyt venku, rozvoj hrubé motoriky - odrážedla, prolézačky, rozvoj jemné motoriky - stavění bábovek, malování křídou, volná činnost, varianta špatného počasí: volná hra + řízená činnost: výtvarná/ pracovní činnost

11.20 - 11.30 

hygiena dětí 

11.30 - 12.00 

oběd 

12.00 - 12.20 

hygiena dětí, ukládání do postýlek, odchod části dětí domů 

12.20 - 12.30 

pohádka před spaním 

12.30 - 14.20 

odpolední klid

14.20 - 14.30 

hygiena dětí 

14.30 - 14.45 

odpolední svačina 

14.45 - 15.00 

řízená činnost: opakování básniček a písniček (rozvoj řeči a paměťových schopností) 

15.00 - 15.30 

řízená činnost: výchova literární, rozumová (puzzle) jemná motorika (kostky, navlékání)

15.30 - 16.00 

volná hra dětí 

14.30 - 16.00 

předání informací o chování dítěte rodičům, odchod dětí domů 

Program zahrnuje ale mnohem víc:

  • pravidelně nás navštěvuje loutkové divadlo
  • nabízíme angličtinu pro děti od dvou let*
  • pravidelný pohyb je pro děti důležitý, proto tělovýchovné chvilky obohacujeme prvky z jógy, které napomáhají správnému držení těla a učí děti správně dýchat
  • pořádáme zahradní party ke dni dětí, vánoční besídky a mikulášské nadílky
  • máme prázdninový provoz
  • 2x ročně u nás probíhá profesionální focení vašich dětí

Angličtina pro děti od 2 let

O této velmi zásadní otázce vždy ponejprv hovoříme s rodiči. Je třeba, aby se dítě na nové prostředí plně adaptovalo. V okamžiku možného seznamování dítěte s prvními anglickými slovíčky plně respektujeme jeho přirozený vývoj. Verbální část komunikace v tomto věku tvoří jen malý zlomek komunikace celkové. Vždy záleží na mimice, gestikulaci, intonaci, kontextu atd. Z tohoto důvodu je možné přijímat a přijímáme i děti, jejichž rodnou řečí je jiný jazyk než čeština či angličtina.