PROGRAM BUMBRLIK

Program dětské skupiny je určen pro děti od 1 roku do 4 let.  Vychází vstříc rodičům, kteří hledají pro své děti vhodné prostředí a péči, jež by umožnila jejich harmonický rozvopj a nenásilné začlenění do dětského kolektivu.

Program může být změněn v závislosti na počtu dětí, věkovém složení a ročním období (počasí, smog). Program DS plně zohledňuje věk dítěte a jeho individuální potřeby.

06:30 - 09:00 příchod dětí
09:00 - 09:30 lehká rozvička s prvky jógy
09:30 - 10:00 svačinka
10:00 - 10:30 výchovné zaměstnání (rozumová, výtvarná, pracovní, tělesná, hudební a literární výchova, rozvoj sebeo¨bsluhy)
10:30 - 11:30 pobyt na zahradě, procházka
11:30 - 12:00 oběd
12:00 - 12:30 odchod některých dětí domů
12:30 - 14:30 odpolední odpočinek, pohádky
14:30 - 15:00 svačinka
15:00 - 16:00 volná hra, pobyt na zahradě

Program zahrnuje ale mnohem víc:

  • pravidelně nás navštěvuje loutkové divadlo
  • nabízíme angličtinu pro děti od dvou let*
  • pravidelný pohyb je pro děti důležitý, proto tělovýchovné chvilky obohacujeme prvky z jógy, které napomáhají správnému držení těla a učí děti správně dýchat
  • pořádáme zahradní party ke dni dětí, vánoční besídky a mikulášské nadílky
  • máme prázdninový provoz
  • 2x ročně u nás probíhá profesionální focení vašich dětí

* Angličtina pro děti od 2 let

O této velmi zásadní otázce vždy ponejprv hovoříme s rodiči. Je třeba, aby se dítě na nové prostředí plně adaptovalo. V okamžiku možného seznamování dítěte s prvními anglickými slovíčky plně respektujeme jeho přirozený vývoj. Verbální část komunikace v tomto věku tvoří jen malý zlomek komunikace celkové. Vždy záleží na mimice, gestikulaci, intonaci, kontextu atd. Z tohoto důvodu je možné přijímat a přijímáme i děti, jejichž rodnou řečí je jiný jazyk než čeština či angličtina.